Hieronder staan de waarnemingen tijdens de excursies van WouW in de 21e eeuw

01 = 17-12-2000     02 = 30-01-2000     03 = 14-01-2001     04 = 10-02-2001     05 = 18-03-2001

06 = 23-05-2001     07 = 16-12-2001     08 = 27-01-2002     09 = 01-04-2002     10 = 09-06-2002

11 = 09-11-2002     12 = 08-12-2002     13 = 02-02-2003     14 = 22-06-2003     15 = 09-11-2003

16 = 14-12-2003     17 = 18-01-2004     18 = 07-03-2004     19 = 25-04-2004     20 = 03-10-2004

21 = 19-12-2004     22 = 05-06-2005     23 = 26-02-2006     24 = 05-11-2005     25 = 30-09-2007

26 = 12-10-2008     27 = 06-02-2011     28 = 30-01-2011     29 = 26-01-2014     30 = 18-01-2015

31 = 19-04-2015     32 = 01-11-2015     33= 31-01-2016      34 = 29-05-2016     35 = 03-01-2017

36 = 26-03-2017     37 = 28-05-2017     38 = 09-01-2018     39 = 15-04-2018     40 = 17-05-2018

41 = 06-09-2018     42 = 25-10-2018     43 = 19-01-2019     44 = 13-03-2019     45 = 26-04-2019

46 = 24-10-2019

Gemiddeld aantal soorten per 24-10-2019: 46 vogelsoorten.

Vogela.X4645444342414039383736
3534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
Roodkeelduiker4XXXN
Parelduiker1N
Dodaars14XXXXXXXXXXXXXN
Kuifduiker5XXXXN
Geoorde Fuut13XXXXXXXXXXXXN
Roodhalsfuut2XN
Fuut38XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Aalscholver42XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Blauwe Reiger41XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Purperreiger2XN
Kleine Zilverreiger16XXXXXXXXXXXXXXXN
Koereiger2XN
Grote Zilverreiger15XXXXXXXXXXXXXXN
Lepelaar16XXXXXXXXXXXXXXXN
Ooievaar1N
Flamingo1N
Knobbelzwaan36XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Zwarte zwaan3XXN
Kleine Zwaan2XN
Wilde Zwaan3XXN
Ross' Gans1N
Toendrarietgans3XXN
Grote Canadese Gans16XXXXXXXXXXXXXXXN
Kleine Canadese Gans2XN
Brandgans32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Rotgans24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Grauwe Gans (Westel. Vorm)40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Kolgans22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Dwerggans1N
Roodhalsgans2XN
Nijlgans27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Indische Gans3XXN
Casarca1N
Bergeend36XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Wilde Eend44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Wintertaling23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Krakeend28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Smient31XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Pijlstaart20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Slobeend29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Tafeleend15XXXXXXXXXXXXXXN
Kuifeend40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Topper3XXN
Eidereend15XXXXXXXXXXXXXXN
Zwarte Zee-eend9XXXXXXXN
Grote Zee-eend1N
IJseend1N
Brilduiker20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Nonnetje2XN
Middelste Zaagbek25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Grote Zaagbek5XXXXN
Zeearend1N
Buizerd39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Sperwer4XXXN
Havik2XN
Bruine Kiekendief10XXXXXXXXXN
Blauwe Kiekendief3XXN
Smelleken1N
Torenvalk35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Slechtvalk3XXN
Fazant37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Waterhoen17XXXXXXXXXXXXXXXXN
Meerkoet42XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Scholekster38XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Kluut21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Bontbekplevier13XXXXXXXXXXXXN
Kleine Plevier1N
Goudplevier11XXXXXXXXXXN
Zilverplevier14XXXXXXXXXXXXN
Kievit37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Paarse Strandloper6XXXXXN
Drieteen Strandloper13XXXXXXXXXXXXN
Bonte Strandloper16XXXXXXXXXXXXXXXN
Kleine Strandloper2XN
Kanoet3XXN
Grutto11XXXXXXXXXXN
Rosse Grutto11XXXXXXXXXXN
Watersnip9XXXXXXXXN
Bokje3XN
Kemphaan5XXXXN
Wulp29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Zwarte Ruiter6XXXXXN
Tureluur28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Witgat1N
Groenpootruiter4XXXN
Bosruiter2XN
Steenloper23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Oeverloper1N
Dwergmeeuw1N
Grote Mantelmeeuw20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Kleine Mantelmeeuw31XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Zilvermeeuw44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Stormmeeuw22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Kokmeeuw45XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Visdief11XXXXXXXXXXN
Noordse Stern1N
Grote Stern4XXXN
Zwarte stern1N
Zeekoet1N
Zwarte zeekoet1N
Gierzwaluw6XXXXXN
Houtduif39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Holenduif8XXXXXXXN
Zomertortel1N
Turkse Tortel16XXXXXXXXXXXXXXXN
Stadsduif2XN
Koekoek8XXXXXXXN
Velduil1N
Hop1N
Groene Specht6XXXXXN
Grote Bonte Specht4XXXN
IJsvogel1N
Veldleeuwerik12XXXXXXXXXXXN
Boerenzwaluw8XXXXXXXN
Huiszwaluw4XXXN
Oeverzwaluw1N
Graspieper23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Witte Kwikstaart13XXXXXXXXXXXXN
Gele Kwikstaart1N
Winterkoning20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Heggemus15XXXXXXXXXXXXXXN
Tapuit8XXXXXXXN
Roodborst25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Nachtegaal3XXN
Roodborsttapuit3XXN
Blauwborst1N
Kramsvogel10XXXXXXXXXN
Merel39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Koperwiek4XXXN
Zanglijster15XXXXXXXXXXXXXXN
Bosrietzanger2XN
Kleine Karekiet7XXXXXXN
Rietzanger6XXXXXN
Cetti's Zanger7XXXXXXN
Sprinkhaanzanger1N
Tuinfluiter5XXXXN
Zwartkop7XXXXXXN
Grasmus4XXXN
Braamsluiper2XN
Tjiftjaf14XXXXXXXXXXXXXN
Fitis10XXXXXXXXXN
Goudhaantje1N
Grauwe vliegenvanger1N
Pimpelmees20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Koolmees35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Staartmees6XXXXXN
Boomklever1N
Boomkruiper1N
Wielewaal1N
Vink23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Keep2XN
Groenling6XXXXXN
Putter9XXXXXXXXN
Kneu5XXXXN
Sijs1N
Goudvink1N
Huismus33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Ringmus2XN
Spreeuw38XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Ekster44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Gaai11XXXXXXXXXXN
Kauw41XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Zwarte Kraai45XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN
Roek7XXXXXXN
Rietgors3XXN
Halsbandparkiet2XN
Aantal Soorten63544361585651273442245147366950336067556461435552495132483745503043495542555260464615363037
Nieuw bij deze excursie13020
020100020051011132240213132303535861810671237
Totaal Aantal Soorten16616516216216016016015815815715715715715515515515014914914814714614314113913513513313212912812512312012011711210910496907262564937