Jagers, zwartkop– en drieteenmeeuwen

Beste vogelvrienden,

Tijdens de excursie van afgelopen woensdag waren er een paar vragen waarop het antwoord een beetje in de lucht bleef hangen (of verwaaide).

Waar en wanneer  kan je de zwartkopmeeuwen, jagers en drieteenmeeuwen zien (als je niet op IJsland bent).

Onderstaande webstekken geven daar antwoord op.

Voor jagers en drieteenmeeuwen moet je naar de Maasvlakte en met de telescoop wachten tot ze voorbij komen.

Zwartkopmeeuwen broeden in het Haringvliet o.a.  op de Slijkplaat (Die was in de kijkhut bij het sluisje goed te zien) en in groot aantal ook op de Ventjagersplaten (1556 broedparen in 2017 met gemiddeld 1,1 nakomelingen per broedpaar)

De Zwartkopmeeuw

De Grote Jager

De Drieteenmeeuw

Kustbroedvogels in het Haringvliet in 2017

Bert

13 maart, een verslag

Samengevat: een sombere, vochtige dag met 43 soortwaarnemingen, dat dan weer wel. En met een nieuw adspirant lid, Harry. Nog mooier, de dag kon niet meer stuk.

Wel wat betreft het doel: resultaten zien van natuur maken rond het Haringvliet. Het reuzenei bij Stellendam was nog niet klaar, sterker nog, we kwamen geen eens in de buurt. Het eilandje Bliek was en niet af en door het weer niet te zien vanaf de dijk onder de Beningerwaard.

Westplaat Buitengronden, gezien vanuit vogelkijkhut De Slechtvalk
Wulpen

Zie hier alle waarnemingen


Ook de meeuwen op de Brouwersdam vonden het weer maar niks
Steenlopers op de Brouwersdam
Steenloper op de Brouwersdam